Experts

KNMI Guidance

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot dinsdag 24 april 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op maandag 23 april 2018 om 10.56 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Aan de noordoostflank van een hoog boven de Azoren wordt met een
westelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd. Een rug ligt om
09 UTC boven het midden van Nederland en beweegt langzaam oostwaarts.
Komende nacht nadert van het westen uit een frontaal systeem. Het N-O
georienteerde warmtefront bereikt de westkust rond 00 UTC en wordt al
snel gevolgd door een ZW-NO georienteerd koufront. In het koufront slaat
in de nacht naar dinsdag een golf uit boven de Britse Eilanden en
hierdoor kantelt het koufront naar een W-O orientatie en beweegt
gedurende dinsdagochtend verder noordwaarts en ligt tot de nacht naar
woensdag boven het noorden van het land. De golftop wordt woensdag rond
00 UTC net ten noordwesten van het land verwacht.MODELBEOORDELING:
Er zitten tussen de modellen detailverschillen wat betreft de passage
van het koufront en het ontstaan van de golf daarin en daarmee ook de
locatie van de neerslag en eventuele ST. Er zijn verschillen te zien in
de meest zuidelijke positie van het koufront dinsdag overdag. Hirlam en
ECMWF komen iets zuidelijker (het midden/rivierengebied) dan Harmonie.
Activiteit lijkt in de ochtend nog beperkt onder de rechteruitgang van
de jetstreak. Iets grotere verschillen ontstaan er t.a.v. de frontale
golf van dinsdagavond, zowel qua locatie als timing.AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Na passage van de rug vanavond 6 Bft voor (zuid)westelijk kustgebied. In
de loop van de avond en nacht ook 6 Bft in de noordelijke kustdistricten
en het IJsselmeer en Markermeer. Na een tijdelijke afname neemt de wind
op nadering van het frontale systeem aan de westkust weer toe naar 6
Bft.BEWOLKING:
Vanaf het einde van de nacht naar dinsdag bij het (golvende) koufront
kan ST rond 1000 vt voorkomen, dinsdagmiddag als het golvende front
boven het noorden van het land komt te liggen kan de ST wat lager
uitkomen en op uitgebreidere schaal zijn. Alle modellen geven hier een
indicatie voor. In de loop van dinsdagavond is bij de golftop ST aan dek
mogelijk.


NEERSLAG:
Enige onzekerheid is er morgen t.a.v. het (golvende) koufront. Lijkt qua
activiteit eerst niet zoveel voor te stellen (rechteruitgang). Pas op
nadering van de golf enige activering vanaf het einde van
dinsdagochtend, vanaf dan regen/buiige regen.

ZICHT:
In neerslag matig tot slecht zicht. Dinsdagavond laat boven de Noordzee
mogelijk mist.

TEMPERATUUR:
-Paraaf meteoroloog: blij